Zasady ogólne:

 • na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców dziecka, w niektórych przypadkach - po indywidualnym ustaleniu - zapraszamy rodziców wraz z dzieckiem, 
 • prosimy o dostarczenie na pierwszą wizytę numeru PESEL dziecka korzystającego z pomocy Poradni, 
 • prosimy także o dostarczenie dotychczasowej dokumentacji na temat dziecka: np. wyników badań specjalistycznych (okulistycznych, laryngologicznych, audiologicznych, foniatrycznych i innych medycznych), kserokopii już posiadanych przez dziecko opinii (wydanych poza naszą Poradnią), opinii ze szkoły o funkcjonowaniu dziecka oraz aktualnych zeszytów szkolnych dziecka, zeszytów szkolnych z poprzednich lat itp.,
 • prosimy o możliwie wczesne odwoływanie wizyt, w przypadku niemożności przyjścia na spotkanie (przynajmniej jeden dzień wcześniej), 
 • na zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz grupowe (psychoterapia, socjoterapia, terpaia SI, terapia pedagogiczna, warsztaty itp.) dzieci są przyjmowane po konsultacji/diagnozie i na zalecenie/ skierowanie psychologa opiekującego się placówką, do której uczęszcza dziecko, lub po indywidualnej decyzji osoby prowadzącej zajęcia,
 • opinie, orzeczenia i informacje odbierają rodzice lub pełnoletni uczeń w sekretariacie Poradni.

 

Zapisy na diagnozy i badania indywidualne: 

 • prosimy o kontakt telefoniczny (22 27 72 000) z sekretariatem Poradni, 
 • diagnoza zwykle trwa 2-3 spotkania, jest to ustalane infdywidualnie z psychologiem (min. w zależności od problemu, jakie ma dziecko, w jakim tempie pracuje, czy potrzebne są konsultacje u innych specjalistów itp.), 
 • po badaniu - na pisemny wniosek rodziców, psycholog wystawia opinię.

 

Zapisy na indywidualne zajęcia psychoterapeutyczne: 

 • prosimy o kontakt telefoniczny (22 27 72 000) z sekretariatem Poradni, 
 • pierwsze spotkanie z psychoterapeutą to konsultacja, po zakwalifikowaniu na psychoterapię psychoterapeuta wyznaczy stały (w miarę możliwości) termin spotkań, 
 • psychoterapeuta może sporządzić informację o uczęszczaniu przez dziecko na terapię - na pisemny wniosek rodziców,
 • nieobecność na kolejnych 2 nieodwołanych wizytach traktowana będzie jako rezygnacja z terapii.

 

Zapisy na indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej: 

 • prosimy o kontakt telefoniczny (22 27 72 000) bezpośrednio z terapeutami Poradni.

 

Zapisy na indywidualne zajęcia logopedyczne: 

 • prosimy o kontakt telefoniczny (22 27 72 000) z sekretariatem Poradni.

 

Zapisy na terapię integracji sensorycznej: 

 • prosimy o kontakt telefoniczny (22 27 72 000) bezpośrednio z terapeutami SI Poradni.
 • do ubiegania się o miejsce na terapię integracji sensorycznej wymagane są:  
  - aktualna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (diagnoza może pochodzić z naszej Poradni lub z innego miejsca),
  - aktualna diagnoza integracji sensorycznej (diagnoza może pochodzić z naszej Poradni lub z innego miejsca),
  - konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej naszej Poradni (Agata Cymerman-Waszkiewicz, Iwona Wierzbicka, Joanna Wojciechowska),
 • ilość miejsc na terapię SI jest ograniczona.

 

Zapisy na terapię rodzin, terapię par i mediacje: 

 • przyjmowane są po konsultacji i na zalecenie psychologa opiekującego się placówką, do której uczęszcza Państwa dziecko, 
 • przyjmowane są także po skierowaniu przez inne instytucje np. sąd, szpital, zespół interdyscyplinarny lub specjalistów innych poradni np. psychologów, psychiatrów itp.
 • dopiero po zaleceniu lub skierowaniu od psychologa prosimy o kontakt telefoniczny (22 27 72 000) lub osobisty z terapeutkami prowadzącymi terapię rodzin i par (Hanna Czerwińska, Grażyna Fabiszewska) oraz mediacje (Hanna Czerwińska, Urszula Studzińska).

 

Zapisy na zajęcia grupowe dla dzieci oraz warsztaty dla młodzieży: 

 • przyjmowane są po konsultacji i na zalecenie psychologa opiekującego się placówką, do której uczęszcza Państwa dziecko, 
 • dopiero po zaleceniu przez psychologa uczestnictwa dziecka w konkretnych zajęciach prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (22 27 72 000) ze specjalistami prowadzącymi dane zajęcia, bądź z sekretariatem Poradni.

 

Zapisy na warsztaty dla rodziców: 

 • przyjmowane są telefonicznie (22 27 72 000) lub osobiście w sekretariacie Poradni.
Początek strony
JSN Blank template designed by JoomlaShine.com

Serwis używa ciasteczek. Wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji o sposobie, w jaki wykorzystujemy ciasteczka: Czytaj więcej…

Zrozumiałem