Przydatne adresy:

 • Biuro Edukacji w Warszawie link
 • Oświata Wawer link
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej link
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie link
 • Serwis Pomoc Dziecku link
 • ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji link
 • WCIES Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń link 
 • PTD Polskie Towarzystwo Dysleksji link 
 • DCI Dzielnicowe Centra Integracji link 
 • Wars i Sawa Warszawski System Wspierania Uzdolnionych link
 • WZDZ Warszawski System Doradztwa Zawodowego link 
 • KOWEZIU Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej link
 • WSPD Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom link
 • CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna link
 • OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie link

Placówki wspierające dzieci, młodzież i dorosłych:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 link
 • TOP Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna link
 • Poradnia Rodzinna w Falenicy link
 • PZP Poradnia Zdrowia Psychicznego w Józefowie link
 • OPS Ośrodek Pomocy Społecznej link
 • UdR Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców link
 • OPTA Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży link
 • MOP Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii link
 • Stowarzyszenie dla Rodzin link
 • Aslan Stowarzyszenie link
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka link
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje) link
 • Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie link
 • Polskie Centrum Mediacji link
 • Nagle Sami link

 Ciekawe strony:

 • Pierwsza pomoc link 
 • Uzależnienia Behawioralne link 
 • Psychologia w Sieci link
 • Charaktery Portal Psychologiczny link 
 • Zaburzenia więzi - RAD (Reactive Attachment Disorder) link
 • Zespół Zaburzeń Więzi - ZZW link
 • Psychologia kwantowa link 

Prawo oświatowe:

 • Zasady działania poradni - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych link
 • USO Ustawa o Systemie Oświaty - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty link
 • KN Ustawa Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. link
 • Orzecznictwo - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych link
 • Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych link
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach link
Początek strony
JSN Blank template designed by JoomlaShine.com

Serwis używa ciasteczek. Wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji o sposobie, w jaki wykorzystujemy ciasteczka: Czytaj więcej…

Zrozumiałem