Z uwagi na covid-19 nie wszystkie zajęcia zostały uruchomione,
prosimy o kontakt bezpośrednio z osobami prowadzącymi zajęcia. 

 

Na niżej wymienione zajęcia dzieci są przyjmowane po konsultacji/ diagnozie i na zalecenie/ skierowanie psychologa opiekującego się placówką, do której uczęszcza dziecko lub po indywidualnej decyzji osoby prowadzącej dane zajęcia.

 

Propozycje dla dzieci i młodzieży

 

Zajęcia dla dzieci do 3 roku życia i przedszkolaków

 • Terapia logopedyczna
  (logopedyczna i neurologopedyczna diagnoza i terapia mowy; osoby prowadzące: Justyna Forytarz, Eliza Więcaszek-Kostrzewa, Ilona Wypchlak)
 • Integracja sensoryczna (SI)
  (diagnoza i terapia integracji sensorycznej dla dzieci do 12 r. ż. - zajęcia wspomagające ogólny rozwój dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, z nadpobudliwością, ADHD, trudnościami szkolnymi, autyzmem, opóźnieniami rozwoju mowy, itp.; osoby prowadzące: Agata Cymerman-Waszkiewicz, Iwona Wierzbicka, Karolina Głodek)
 • Psychoterapia i terapia psychologiczna
  (indywidualne spotkania z dziećmi; osoby prowadzące: Hanna Czerwińska, Joanna Kosarzewska-Wakar, Arkadiusz Klamer, Małgorzata Szydlik)
 • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne
  (zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością, z dysfunkcjami parcjalnymi, z grupy ryzyka dysleksji; osoba prowadząca: Joanna Wojciechowska)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
  (zajęcia dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju; osoby prowadzące: Agata Cymerman-Waszkiewicz, Justyna Forytarz, Karolina Głodek, Małgorzata Jastrzębska, Ilona Wypchlak)

 

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych 

 • Terapia logopedyczna
  (logopedyczna i neurologopedyczna diagnoza i terapia mowy; osoby prowadzące: Justyna Forytarz, Eliza Więcaszek-Kostrzewa, Ilona Wypchlak)
 • Indywidualne zajęcia rewalidacyjne
  (zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością, z dysfunkcjami parcjalnymi, z grupy ryzyka dysleksji; osoba prowadząca: Joanna Wojciechowska)
 • Integracja sensoryczna (SI)
  (diagnoza i terapia integracji sensorycznej dla dzieci do 12 r. ż - zajęcia wspomagające ogólny rozwój dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, z nadpobudliwością, ADHD, trudnościami szkolnymi, autyzmem, opóźnieniami rozwoju mowy itp.; Osoby prowadzące: Agata Cymerman-Waszkiewicz, Iwona Wierzbicka, Karolina Głodek)
 • Psychoterapia i terapia psychologiczna
 • (indywidualne spotkania z dziećmi; osoby prowadzące: Hanna Czerwińska, Joanna Kosarzewska-Wakar, Arkadiusz Klamer, Małgorzata Szydlik)
 • "Jestem już śmiały"
  (zajęcia grupowe dla dzieci 5-6 letnich, nieśmiałych, przeżywających lęki związane z byciem w grupie; osoby prowadzące: Magdalena Głaska, Magdalena Zagrabska)
 • Bajkoterapia
  (zajęcia grupowe dla dzieci 5-6 letnich, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami; osoby prowadzące: Małgorzata Jastrzębska i Grażyna Broniarek)
 • Zajęcia wspierające rozwój dzieci  5-6 letnich z grupy ryzyka dysleksji (terapia pedagogiczna)
  (zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci w wieku 5-6 lat; osoby prowadzące: Urszula Hankała, Marzena Lech, Joanna Wojciechowska)
 • "Moja rączka pracuje" - terapia ręki 
  (zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5-9 lat z obniżonym poziomem motoryki; osoba prowadząca: Joanna Wojciechowska)
 • "Skaczące żabki" 
  (zajęcia grupowe ruchowo-słuchowe dla dzieci z klas 4-5; osoby prowadzące: Justyna Forytarz, Joanna Wojciechowska)
 • "Widzę, słyszę, pamiętam"
  (zajęcia wspomagające koncentrację uwagi oraz zapamiętywanie; zajęcia grupowe, przeznaczone dla uczniów z klas 1; osoby prowadzące: Marzena Lech, Grażyna Broniarek)
 • "Matematyczne godziny dla rodziny”
  (zajęcia grupowe dla dzieci z klas 1-3 oraz ich rodziców; cykl 4 spotkań; osoba prowadząca: Grażyna Broniarek)
 • "Sekrety mnożenia i dzielenia"
  (zajęcia grupowe dla uczniów klas 3-4; cykl 18 spotkań w I semestrze; osoby prowadzące: Marzena Lech, Grażyna Broniarek)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna)
  (zajęcia indywidualne wspierające rozwój umiejętności szkolnych dzieci z klas 1-3; osoby prowadzące: Urszula Hankała, Marzena Lech, Joanna Wojciechowska)
 • Trening czytania metodą 18 struktur wyrazowych E. Kujawy i M. Kurzyny
  (zajęcia dla dzieci z klas 1-3; osoby prowadzące: Marzena Lech, Joanna Wojciechowska)
 • "Twórcza ręka"
  (zajęcia dla dzieci nieśmiałych, z problemami grafomotorycznymi z klas 1-3 szkoły podstawowej; osoba prowadząca: Urszula Hankała)
 • Terapia pedagogiczna z matematyki
  (indywidualne zajęcia dla dzieci z klas 0-4; osoba prowadząca: Grażyna Broniarek)
 • Ćwiczenie funkcji percepcyjno-motorycznych oraz umiejętności poznawczych
  (zajęcia grupowe dla dzieci z klas 1-8 - z dysleksją, dysortografią, dysgrafią; osoby prowadzące: Urszula Hankała, Marzena Lech, Joanna Wojciechowska)
 • „Rozwiązuję, bo rozumiem”
  (trening czytania ze zrozumieniem zadań matematycznych, zajęcia grupowe dla dzieci z klas 1-2 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, objawiającymi się trudnościami w nauce matematyki; osoba prowadząca: Grażyna Broniarek)
 • „Gram i liczę sam”
  (zajęcia grupowe rozwijające odporność emocjonalną oraz umiejętności rachunkowe dla dzieci z klas 4; osoba prowadząca: Grażyna Broniarek)
 • Zajęcia psychoedukacyjne
  (dla uczniów klas 5-6, skierowane do uczniów mających kłopot z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Udział w nich daje możliwość badania relacji z innymi w bezpiecznej przestrzeni, pomaga w nabywaniu podstawowych umiejętności społecznych , takich jak: nauka współpracy w grupie, asertywność, komunikacja, opanowanie stresu, pozytywna autoprezentacja. Zajęcia zawierają elementy treningu pamięci i ćwiczeń koncentracji uwagi. Udział w grupie poprzedzony jest indywidualnymi konsultacjami z dzieckiem i rodzicami. Zajęcia trwają cały rok szkolny, godzinne spotkania odbywają się raz w tygodniu; osoba prowadząca: Joanna Kosarzewska-Wakar)
 • Socjoterapia 
  (zajęcia grupowe min. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, z obniżoną samooceną, z problemami w relacjach społecznych, w relacjach z rówieśnikami, z cechami nadpobudliwości psychoruchowej, udział w zajęciach poprzedzony jest indywidualnymi konsultacjami; osoba prowadząca: Marta Żołyniak /Witkowska/)
 • Trening czytania i koncentracji uwagi
 • (zajęcia grupowe dla dzieci z klas 5-6 doskonalące technikę i tempo czytania oraz koncentrację uwagi i pamięć; osoba prowadząca: Marzena Lech)
 • Trening ortograficzny i koncentracji uwagi
  (zajęcia grupowe dla dzieci z klas 5-6, nauka i utrwalanie zasad ortograficznych oraz doskonalenie koncentracji uwagi i pamięci; osoba prowadząca: Marzena Lech)
 • Zajęcia korekcyjne z elementami SI (integracji sensorycznej)
  (ćwiczenia i zabawy dla dzieci sześcioletnich, zajęcia kształtujące prawidłową postawę, wzmacniające mięśnie posturalne oraz wspomagające planowanie ruchu, odbieranie informacji z różnych zmysłów, integrowanie ich i adekwatne reagowanie, poprawiające koordynację oko-ręka; osoby prowadzące: Agata Cymerman-Waszkiewicz, Iwona Wierzbicka)

 

Zajęcia dla licealistów 

 • Trening Antystresowy
  (zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i licealistów; osoby prowadzące: Janina Mąka, Gabriela Łubieńska)
 • Psychoterapia i terapia psychologiczna
  (indywidualne spotkania z młodzieżą; osoby prowadzące: Hanna Czerwińska, Grażyna Fabiszewska, Arkadiusz Klamer, Joanna Kosarzewska-Wakar, Małgorzata Szydlik)


Początek strony
JSN Blank template designed by JoomlaShine.com

Serwis używa ciasteczek. Wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji o sposobie, w jaki wykorzystujemy ciasteczka: Czytaj więcej…

Zrozumiałem