Deklaracja dostępności strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 17 w Warszawie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 17 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 17 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Data ostatniej aktualizacji deklaracji 2021-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Fabiszewska, gfabiszewska@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 277 20 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dojście piesze od ul. Żegańskiej, ul. Szpotańskiego. Od ul. Żegańskiej podziemne przejścia dla pieszych z windą. Na trasie dojść do wejść do budynku występują przeszkody np. słupki, donice z kwiatami, kosze na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Międzylesie znajduje się w odległości do ok. 300 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów oraz windy.

Najbliższe przystanki autobusowe:
- PKP Międzylesie 03 (linie: 119,147,305) znajduje się w odległości 200m;
- Wawer-Ratusz 01 oraz Wawer-Ratusz 02 (linie: 115,119,147) znajdują się w odległości odpowiednio 200 i 240m;

 Brak miejsc parkingowych bezpośrednio przy wejściu. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się ok. 50m od wejścia - na parkingu z wjazdem od strony ul. Żegańskiej.

Najbliższy postój taksówek od ul. Szpotańskiego znajduje się w odległości 120m.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Poradni jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej dobudowanej klatki schodowej od strony ul. Żegańskiej - jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone. Poradnia znajduje się na pierwszym piętrze, dojście klatką schodową wewnętrzną o trzech biegach - 8, 11, 10 stopni w każdym biegu. Wysokość stopnia 13 cm. Szerokość schodów 122 cm, barierka o wysokości 112 cm. Drugie wejście do lokalu z możliwością skorzystania z windy i domofonu.Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Toaleta dostosowana dla poruszających się na wózkach. Szerokość drzwi do wszystkich pomieszczeń dla klientów 105 cm. 

Petenci obsługiwani są wyłącznie na I piętrze.
W lokalu nie ma wind. Możliwe jest skorzystanie z windy korzystając z wejścia do budynku WCK Wawer, znajdującego się na prawo od wejścia do Poradni w odległości 30m. Dodatkowe wejście do poradni znajduje się na I piętrze budynku WCK Wawer i wyposażone jest w dzwonek.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Początek strony
JSN Blank template designed by JoomlaShine.com

Serwis używa ciasteczek. Wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji o sposobie, w jaki wykorzystujemy ciasteczka: Czytaj więcej…

Zrozumiałem